ข่าว : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด  : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ติดต่อผู้ประสานงาน นายณัฐกิตติ์ พฤกษกลำมาศ หมายเลขโทรศัพท์ 09 1109 3653 หรือ 0 7535 5445ผู้แจ้งข่าว : สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเมื่อ :