แหล่งท่องเที่ยวตำบลหูล่อง
กิจกรรม : พระตำหนักประทับแรม อำเภอปากพนัง
รายละเอียด :
    

พระตำหนักประทับแรมปากพนังหรือ พระตำหนักประทับแรมเฉลิมพระเกียรติอำเภอปากพนัง เป็นพระตำหนักแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่ก่อสร้างขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนชาวไทย เพื่อทูลเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระองค์ท่านทรงเมตตาต่อเหล่าพสกนิกรชาวปากพนังเป็นที่ยิ่ง

พระตำหนักประทับแรมเป็นพระตำหนักฯ ที่สร้างขึ้นในโครงการสร้างบ้านให้พ่อ ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและชาวไทยทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพระตำหนักทรงงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จอยู่และทรงงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มอาคารพระตำหนักฯ มีลักษณะสถาปัตยกรรมภาคใต้ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่องอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**..พระตำหนักปากพนังมีลักษณะสถาปัตยกรรมของภาคใต้อย่างโดดเด่นชัดเจน โดยใช้หลังคาทรง “บรานอร์” และใช้หลังคาสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีอันเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์พระตำหนักประกอบด้วย ห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระตำหนัก พระบรมวงศานุวงศ์ ท้องพระโรง ห้องจัดพระราชทานเลี้ยงและบ้านพักรับรองสำหรับเหล่ามหาดเล็ก และข้าราชบริพาร ผู้ตามเสด็จทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและชาวปากพนังได้ร่วมกับมอบความงดงามให้กับพระตำหนักโดยการจัด"สวนดอกไม้เมืองร้อน"ให้พระตำหนักมีความงดงามเช่นเดียวกับ ภูพิงค์ราชนิเวศ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวความงดงามของ "พระตำหนักปากพนัง พระราชวังไทยถิ่นใต้นครศรีธรรมราช"เป็นความภูมิใจของชาวปากพนังนครศรีธรรมราช และชาวไทยทั้งประเทศ ...**

พระตำหนักจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมในวันเสาร์-อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.และในบริเวณพระตำหนักจะมีพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ50 ปีเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและพระราชกรณียกิจของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวลุ่มน้ำปากพนังเกี่ยวกับศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ เป็นแหล่งเรียนรู้กาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวัง ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2559    อ่าน 3417 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**